TP Hưng Yên ước thu trên 7 nghìn tấn nhãn, giá sẽ cao hơn năm ngoái

  Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi cho nhãn ra hoa đậu quả song do áp dụng khoa học kỹ thuật nên nhiều vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn sai quả. Ước sản lượng nhãn của thành phố năm nay lên tới trên 7 nghìn tấn.

  Thành phố Hưng Yên ước sản lượng nhãn đạt trên 7 nghìn tấn

  Thành phố Hưng Yên ước sản lượng nhãn đạt trên 7 nghìn tấn

  Thành phố Hưng Yên có tổng số trên 1.000 ha nhãn, trong đó có 900 ha diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Do thời tiết đầu vụ biến đổi thất thường không thuận lợi cho nhãn ra hoa, đậu quả  nên vụ nhãn năm 2019 này chỉ có trên 50% diện tích cho thu hoạch, trong đó chủ yếu là những diện tích được chủ hộ áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả. Tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, Phương Chiểu, Tân Hưng...

  Theo Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên, sản lượng nhãn năm nay ước đạt trên 7 nghìn tấn, bằng 60% sản lượng nhãn của năm 2018. Tuy nhiên, giá bán dự kiến cao gấp 1,5 - 2 lần. Hiện một số diện tích đã và đang thu hoạch nhãn chín sớm, với giá 50 - 60 nghìn đồng/ kg. Diện tích nhãn chính vụ sẽ được thu hoạch vào tháng 7 âm lịch tới.

  create

  Vũ Tường / hungyentv.vn