Bắc Giang: Sáp nhập 32 trường mầm non, tiểu học thành 16 trường trong tháng 8

  Thực hiện kế hoạch của tỉnh về sáp nhập các trường cùng cấp học trên cùng một địa bàn xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020, trong tháng 8-2019, toàn tỉnh có 32 trường mầm non (MN), tiểu học (TH) thuộc diện phải sắp xếp. Tính đến ngày 5-8, các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế đã xây dựng xong đề án, được Sở Nội vụ thẩm định để thực hiện theo kế hoạch.

  Trong đó, Lục Nam, Hiệp Hòa là hai địa phương có nhiều trường sáp nhập đợt này, tiếp đó là Tân Yên, Lục Ngạn, Yên Thế.

  Cụ thể: Huyện Lục Nam có 8 trường sáp nhập thành 4 trường là: MN Bảo Sơn số 1 và MN Bảo Sơn số 2 thành Trường Mầm non Bảo Sơn; MN Sao Mai và MN Tam Dị thành Trường MN Tam Dị; MN Nghĩa Phương số 1 và MN Nghĩa Phương số 2 thành Trường MN Nghĩa Phương; TH Bảo Sơn số 1 và TH Bảo Sơn số 2 thành Trường TH Bảo Sơn.

  Kế hoạch trong tháng 8-2019, toàn tỉnh có 32 trường tiến hành sáp nhập.

  Kế hoạch trong tháng 8-2019, toàn tỉnh có 32 trường tiến hành sáp nhập.

  Tại huyện Hiệp Hòa có 8 trường sáp nhập thành 4 trường là: MN Đức Thắng số 1 và MN Đức Thắng số 2 thành Trường MN Đức Thắng; MN Hương Lâm số 1 và MN Hương Lâm số 2 thành Trường MN Hương Lâm; MN Hợp Thịnh số 1 và MN Hợp Thịnh số 2 thành Trường MN Hợp Thịnh; MN Xuân Cẩm số 1 và MN Xuân Cẩm số 2 thành Trường MN Xuân Cẩm.

  Huyện Tân Yên có 6 trường sáp nhập thành 3 trường là: MN Việt Ngọc số 1 và MN Việt Ngọc số 2 thành Trường MN Việt Ngọc; MN Ngọc Vân số 1 và MN Ngọc Vân số 2 thành Trường MN Ngọc Vân; MN Cao Xá 1 và MN Cao Xá 2 thành Trường MN Cao Xá.

  Huyện Lục Ngạn có 4 trường sáp nhập thành 2 trường là: TH Tân Quang số 1 và TH Tân Quang số 2 thành Trường TH Tân Quang; TH Phượng Sơn số 1 và TH Phượng Sơn số 2 thành TH Phượng Sơn.

  Người được gọi là “chúa đảo“ ở Việt Nam, từ nghèo khó thành đại gia ai cũng nể
  Vụ hộ nghèo có nhà 3 tầng ở Bắc Giang: Cách chức trưởng thôn, cảnh cáo cán bộ xã
  MC sở hữu “nụ cười đẹp nhất“ VTV tiết lộ sẽ kết hôn với bạn trai kém 5 tuổi

  Huyện Yên Thế có trường MN Đông Sơn (cũ) và MN Đông Sơn số 2 sáp nhập thành Trường MN Đông Sơn; đồng thời giải thể Trường TH và THCS Xuân Lương. Khi giải thể, học sinh và giáo viên khối TH sẽ chuyển về Trường TH Xuân Lương, học sinh và giáo viên khối THCS sẽ chuyển về Trường THCS Xuân Lương.

  Riêng huyện Yên Dũng đang xây dựng đề án, trình Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 10-8 để kịp thời triển khai trước tháng 9. Đợt này huyện dự kiến sáp nhập Trường TH Yên Lư số 1 và Trường TH Yên Lư số 2 thành Trường TH Yên Lư; MN Yên Lư số 1 và MN Yên Lư số 2 thành Trường MN Yên Lư. 

  Sở Nội vụ yêu cầu sau khi được cơ quan chức năng thẩm định, các địa phương khẩn trương triển khai các bước theo đề án, bảo đảm xong trong tháng 8 để các trường sớm ổn định tổ chức sau sáp nhập, chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. 

  create

  Hải Vân / baobacgiang.com.vn