Hưng Yên giảm 14 trường công lập do sáp nhập

    Kết thúc năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 156 trường tiểu học, 9 trường liên cấp tiểu học - THCS loại hình công lập, 3 trường phổ thông liên cấp tiểu học, THCS, THPT loại hình tư thục, giảm 14 trường công lập do sáp nhập. 

    Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng dạy học. Tuy vậy, do số học sinh tăng nhiều với trên 9,2 nghìn em, trong khi tỷ lệ giáo viên biên chế/lớp thấp (2,3 giáo viên/lớp), nên số học sinh được học 2 buổi/ngày chỉ đạt 30,9% trong tổng số học sinh tiểu học.

    create

    Đào Doan / baohungyen.vn