Trọng tài không thổi penalty sau pha chạm tay của cầu thủ UAE