Bắc Giang: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3

  Ngày 6/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang ban hành văn bản gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh các bậc: Mầm non, tiểu học, THCS do dịch bệnh Covid-19.

  Theo nội dung văn bản, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. 

  Thực hiện công văn của Bộ GD&ĐT, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 để các cơ sở giáo dục thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường. 

  Văn bản của Sở GD&ĐT Bắc Giang.

  Cùng đó, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về phòng, chống dịch bệnh. 

  Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hằng ngày về diễn biến dịch bệnh với Sở GD&ĐT trước 11 giờ 30 phút hằng ngày để đơn vị báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.

  create

  Khôi Nguyên / baobacgiang.com.vn

  Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/324534/bac-giang-hoc-sinh-mam-non-tieu-hoc-thcs-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-ngay-15-3.html