CLIP: V.a ch.ạm với xe máy, xe ben ch.áy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang