Lai Châu: Hàng hóa thông thương qua Cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng nhẹ

  Đó là thông tin được Báo Laichau Online cập nhật từ Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

  Trạm Kiểm soát Liên hợp (Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng) đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tái xuất hàng hóa của Nhân dân. 

  Theo đó, về xuất khẩu hàng hóa ngày 4/3 đã xuất được 10 xe chuối quả với số lượng 100 tấn, 2 xe nông sản với số lượng 40 tấn. Lũy kế đến hết ngày 4/3 xuất được 50 xe chuối quả của tỉnh Lai Châu với số lượng 444 tấn; 5 container nông sản của các tỉnh, thành khác với số lượng 100 tấn.
  Về tái xuất hàng hóa, đã tái xuất được 13 container thực phẩm đông lạnh, nông sản. Lũy kế đến hết ngày 4/3/2020 đã tái xuất được 48 container thực phẩm đông lạnh, nông sản.

  create

  Hà Vân / baolaichau.vn

  Nguồn: http://www.baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/h%C3%A0ng-h%C3%B3a-th%C3%B4ng-th%C6%B0%C6%A1ng-qua-c%E1%BB%ADa-kh%E1%BA%A9u-ma-l%C3%B9-th%C3%A0ng-t%C4%83ng-nh%E1%BA%B9