Lai Châu: Phường Quyết Thắng tái phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi

  Theo Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, ngày 8/6, gia đình ông Nùng A Sửu (bản Màng, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu) có 1 lợn thương phẩm (60 kg) chết, một ngày sau tiếp tục có 4 con lợn thương phẩm chết, tổng trọng lượng 240kg.

  Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu đã lấy mẫu xét nghiệm đồng thời tiêu hủy, rắc vôi bột, phun vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt của hộ ông Sửu và các hộ xung quanh. Ngày 10/6, Trung tâm nhận được kết quả xét nghiệm với dương tính virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi với nguồn lây nhiễm bước đầu xác định do địa bàn phường Quyết Thắng là vùng đã có dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 17/6, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan sang 6 hộ nuôi khác ở các bản: Màng, Séo Làn Than, Nậm Loỏng 1, với tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 38 con, trọng lượng 1.345kg.

  Các hộ chăn nuôi ở bản Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

  Hiện nay, UBND thành phố Lai Châu đã công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại địa bàn phường Quyết Thắng và chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát khoanh vùng dập dịch tại chỗ, phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chuồng trại và khi có lợn chết tiến hành tiêu hủy. Giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn và hoạt động giết mổ buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn…

  create

  Hà Tĩnh / baolaichau.vn

  Nguồn: http://www.baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/ph%C6%B0%E1%BB%9Dng-quy%E1%BA%BFt-th%E1%BA%AFng-t%C3%A1i-ph%C3%A1t-b%E1%BB%87nh-d%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%A3-l%E1%BB%A3n-ch%C3%A2u-phi