Lục Nam (Bắc Giang): Ngăn chặn, xử lý kinh doanh tiền ảo

  UBND huyện Lục Nam vừa có chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND xã, thị trấn và các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện về việc tăng cường phối hợp ngăn chặn, xử lý kinh doanh tiền ảo (Bitcoin, Aloscoin).

  Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động nắm bắt tình hình, có hình thức kiểm tra, kiểm soát phù hợp đối với hoạt động tuyên truyền, mua bán, đầu tư vào tiền ảo; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị và các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn huyện để tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về rủi ro, tác hại khi mua, bán, đầu tư, sở hữu và sử dụng tiền ảo.

  Đội Quản lý thị trường số 4, Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa tiền ảo để kinh doanh các loại hình bán hàng đa cấp không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

  Kinh doanh tiền ảo đang bị pháp luật Việt Nam cấm hoạt động nhằm tránh gây rủi ro cho người dân. Ảnh minh họa

  Kinh doanh tiền ảo đang bị pháp luật Việt Nam cấm hoạt động nhằm tránh gây rủi ro cho người dân. Ảnh minh họa

  Công an huyện phối hợp thực hiên các biện pháp phòng, chống, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

  Đặc biệt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về tình hình bất hợp pháp của hoạt động kinh doanh, mua bán tiền ảo; kịp thời nắm bắt, phát hiện báo cáo UBND huyện, Công an huyện để xem xét, xử lý nghiêm theo quuy định./.

  create

  PV / baobacgiang.com.vn