Người lao động Hưng Yên cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao

    Đến nay, tỉnh Hưng Yên có khoảng gần 4.000 lượt người đi lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình đang gặp khó khăn, do người lao động hết hạn hợp đồng lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao.

    create

    Thu Hòa / hungyentv.vn