TP Hưng Yên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) tỉnh tại thành phố Hưng Yên cho thấy đến nay, thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

  Thành phố Hưng Yên không còn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

  Sau 7 năm (2011- 2018) triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Hưng Yên đã huy động được trên 2,1 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã từng bước hoàn thiện, kinh tế - văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, an ninh trật tự được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 1,9%.

  Đến nay, 10/10 xã của thành phố đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến ngày 31/1/2019, trên địa bàn thành phố Hưng Yên không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.Đồng thời các xã không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới.

  Hiện, thành phố Hưng Yên đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

  create

  PV / hungyentv.vn