Bắc Giang công bố xếp hạng các trường học trực thuộc

    UBND tỉnh Bắc Giang công bố quyết định xếp hạng các đơn vị trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.

    Theo đó, xếp loại hạng 1 đối với 30 trường; xếp loại hạng 2 đối với 2 trường; thăng hạng từ hạng III lên hạng II đối với 1 trường.

    Danh sách xếp hạng cụ thể như sau:

    create

    Lập Phương / giaoducthoidai.vn