Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Đưa sinh viên sang thực tập tại Nhật Bản

  Năm học 2018-2019, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển giáo dục Newway (Hà Nội) đưa sinh viên sang thực tập tại Nhật Bản. 

  Hai bên thỏa thuận tổ chức các chương trình hội thảo, truyền thông, phỏng vấn tuyển chọn sinh viên theo hợp đồng thực tập cụ thể của các doanh nghiệp Nhật Bản; quản lý, theo dõi, giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình sinh viên tham dự chương trình; giảng dạy tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên dự tuyển. Số lượng sinh viên được lựa chọn phụ thuộc vào kết quả đánh giá của doanh nghiệp. 

  Sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong giờ thực hành sản xuất sản phẩm kẹo gôm an toàn.

  Sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong giờ thực hành sản xuất sản phẩm kẹo gôm an toàn.

  Chương trình thực tập dành cho sinh viên 2 khoa: Nông học và Công nghệ thực phẩm; thời gian từ 6 tháng tới 1 năm. Mỗi sinh viên được doanh nghiệp Nhật Bản trả mức lương tối thiểu từ 22 triệu đến 26 triệu đồng/tháng và được hỗ trợ ăn, ở, đi lại. 

  create

  Tuyết Mai / baobacgiang.com.vn