Đua tốc độ bàn thờ ở Hà Nội, 2 xe máy tông nhau, 4 tổ lái ng.uy kịch

    Tối 15.9 có khoảng 30 tổ lái trên 15 xe máy chạy đua trên địa bàn thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Khi đang chạy tốc độ bàn thờ, 2 xe máy chở 4 tổ lái tô ng nhau và đ ổ xuống đường.

    Hậu quả là cả 4 bị trọ ng thương, m áu chảy lênh láng và nằm bất động trên đường, được đưa đi cấp cứu nhưng chưa biết có qua khỏi không.

    Đây là bài học cảnh tỉnh các thanh niên thích đua xe "ph á làng ph á xóm".

    create

    Nhân Hoàng / motthegioi.vn