Lai Châu: Ghi nhận thêm 89 trường hợp mắc Covid-19 mới

  Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí (từ 11h00’ ngày 09/02/2022 đến 11h00’ ngày 10/02/2022) ghi nhận 89 trường hợp (từ 1305 đến 1393) trong năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Ca bệnh là F1: 58 ca; Ca bệnh là người từ tỉnh khác về: 09 ca; Ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây: 22 ca.

  Các huyện, thành phố ghi nhận ca bệnh trong ngày: Tam Đường: 13 ca; Phong Thổ: 14 ca; Sìn Hồ: 16 ca; Than Uyên: 37 ca; Tân Uyên: 03 ca; Thành phố Lai Châu: 06 ca.

  THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

  1. Huyện Tam Đường: 13 ca (số 1305 đến 1317) có mã BN2419295 đến BN2419307 trong đó: 10 ca là F1 đã được quản lý từ trước ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 02 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển; 01 ca chưa rõ nguồn lây ở xã Sơn Bình, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  2. Huyện Phong Thổ: 14 ca (số 1318 đến 1331) có mã BN2419308 đến BN2419321 trong đó: 05 ca là F1 đã được quản lý từ trước ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 09 ca ngoài cộng đồng ở xã Khổng Lào, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  3. Huyện Sìn Hồ: 16 ca (số 1332 đến 1347) có mã BN2419322 đến BN2419337 trong đó: 10 ca là F1 đã được quản lý từ trước ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 06 ca chưa rõ nguồn lây ở xã Pa Khoá 05 ca, xã Nậm Tăm 01 ca, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  4. Huyện Than Uyên: 37 ca (số 1348 đến 1384) có mã BN2419338 đến BN2419374 trong đó: 31 ca là F1 đã được quản lý từ trước ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 02 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển; 04 ca chưa rõ nguồn lây ở xã Ta Gia 02 ca, xã Mường Cang 01 ca, xã Khoen On 01 ca, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới ở Hiệp Hòa
  Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn xuống: Gây rét hại kéo dài, khả năng xuất hiện mưa tuyết
  Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất“, môi giới bất động sản

  5. Huyện Tân Uyên: 03 ca (số 1385 đến 1387) có mã BN2419375 đến BN2419377 trong đó: 02 ca là F1 đã được quản lý từ trước ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 01 ca chưa rõ nguồn lây ở Thị trấn Tân Uyên, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  6. Thành phố Lai Châu: 06 ca (số 1388 đến 1393) có mã BN2419378 đến BN2419383 trong đó: 05 ca là người về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển; 01 ca là công dân xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ vào CDC xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.

  create

  Thu Hoài / laichau.gov.vn

  Nguồn: https://laichau.gov.vn/phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-covid-19/thong-cao-bao-chi-ve-viec-ghi-nhan-89-truong-hop-tu-1305-den.html