Nữ công nhân đột ngột băng qua cao tốc Hà Nội – Bắc Giang như ‘tên bắn’